Businessman with 3D engine plan over his mobile phone

Opera MES

Benvinguts a OPERA, els MES intel·ligent

Opera és un producte MES internacional, complet i avançat per a la realització de projectes MES ambiciosos i innovadors amb òptica a la indústria 4.0 i la transformació digital.

La Fàbrica Connectada, la Fàbrica Intel·ligent

La plataforma Opera actua com un pont de connexió vertical entre el nivell d’aplicacions empresarials ERP (nivell 4) i el nivell físic de la planta: operadors, dispositius i software d’automatització (nivells 1 i 2).

A nivell horitzontal, connecta totes les àrees funcionals de la fàbrica per a una gestió completa i integrada de la fàbrica: gestió de producció, gestió de materials, gestió de qualitat i gestió de manteniment.

La plataforma Opera utilitza lògiques de comunicació, arquitectures i protocols estàndard per a la integració amb dispositius i altres sistemes, seguint els convenis internacionals de connectivitat industrial.

CONNECTAR

Connecta recursos i adquireix dades mitjançant connexió directa als dispositius i a Opera Workflow Manager, la interfície de l’operador.

SUPERVISAR

Supervisió i control de fàbrica en temps real, mitjançant quadres de comandament, layouts, alertes i notificacions. Eina Visual Factory en temps real.

ANALITZAR

Opera Plant Manager, la interfície de supervisió per fer anàlisis potents amb un fort impacte visual.

PREDIR

AI, Machine Learning i ANN troben a les dades noves relacions i nova informació per predir anomalies, mal funcionaments i probables produccions fora dels estàndards.

Una única plataforma estructurada en mòduls funcionals independents

Una única plataforma MES, però amb una estructura modular que permet activar les àrees funcionals d’interès i estendre-les en qualsevol moment a la resta d’àrees funcionals de la suite Opera:

  • Producció
  • Planificació
  • Materials
  • Manteniment
  • Control de Qualitat
  • Traçabilitat
  • Control de Procés SPC
  • Connexió a equips i dispositius
  • IA – Anàlisis predictiva

Beneficis Opera MES

INCREMENT

EFICIÈNCIA

ELIMINACIÓ

PAPER

REDUCCIÓ

T. RECOLLIDA DADES

REDUCCIÓ

LEAD TIME

REDUCCIÓ

NO CONFORMITATS

REDUCCIÓ

WIP (Work in Progress)

Contacta amb nosaltres