empresa_header

Traçabilitat

Traçabilitat i genealogia de producte

Opera Product Tracking & Genealogy gestiona i traça tot el procés de transformació d’un material en producte semielaborat o final.

Per a cada fase del cicle de producció d’un article, el sistema fa un seguiment del lot/matrícula entrant i genera, basant-se en regles predefinides o personalitzades, nous lots/matrícula final a la sortida.

Opera Product Tracking & Genealogy pot ser implementat en mode manual (declaració de lots entrants i sortints per part dels operadors) o en mode completament automàtic, gràcies a la connexió directa amb les màquines, des de les quals és possible capturar automàticament el consum del lot de material utilitzat, per generar automàticament nous lots/matrícula per als articles sortints.

Mitjançant taulers gràfics i diagrames d’arbre, és possible saber els lots/matrícula de matèria primera que composen una producte semielaborat o final (format per), així com rastrejar i detectar els lots de producte semielaborat o acabat que han fet servir un determinat lot de matèria primera (s’utilitza a).

Punts clau:

  • Identificació automàtica de lots/matrícula
  • Creació i gestió de lots/matrícula
  • Rastreig i seguiment del lot/matrícula
  • Traçabilitat i genealogia del lot/matrícula

Beneficis

  • Traçabilitat de lot
  • Genealogia de lot
  • Seguiment de números de sèrie
  • Dades analítiques de qualitat

Contacta amb nosaltres