Full 1
Quines solucions i proveïdors 4.0 hi ha al mercat?
Com les evaluo, selecciono i implemento?
Full 1

Digitalització

Ara ja se com estic i què he de fer, però … Quines solucions hi ha al mercat? I els proveïdors, qui s’ajusta millor a les meves necessitats i a la meva realitat i cultura d’empresa? Com els puc trobar? Quina informació necessitaran per poder ofertar correctament? Com els avaluo? Quantes persones hauré de destinar i amb quina dedicació? Qui farà el seguiment del dia a dia?
No totes les propostes del mercat són vàlides per a tothom. Cada empresa, cada fàbrica, cada línia o secció és única. No hi ha dues fàbriques iguals.

Sovint fer el procés de selecció i implantació de tecnologia es converteix en un autèntic malson. Des de Smart Manufacturing i4 fem:

  • Redacció de requeriments d’usuari (alineats amb els objectius).
  • Redacció d’especificacions funcionals (alineades amb els requeriments d’usuari).
  • Prospecció de les propostes de mercat que millor s’adapten a les necessitats de cada fàbrica.
  • Recerca dels proveïdors que millor implantació puguin fer per a les solucions seleccionades.
  • Suport al procés de presa de decisió, tan de la solució adient, com del proveïdor més idoni.
  • Gestió del projecte i seguiment d’incidències i entregues, segons els acords comercials establerts durant el procés de selecció.

Des de Smart Manufacturing i4 fem:

blank
Requeriments d'usuari
Redacció del document de Requeriments d’Usuari.

Els Requeriments d’Usuari són el document marc d’allò que es vol aconseguir amb la implantació d’una determinada solució. Aquest document permet establir els objectius i beneficis que perseguim, i les limitacions que hem de tenir en compte, per exemple de caire legal (ISO, FDA, altres) o corporatiu (bases de dades, connectivitat o altres).

Un procés de selecció tecnològica sense uns objectius i limitacions clares te una alta probabilitat de fracassar per falta de definició.

Especificacions funcionals
Redacció del document d’Especificacions Funcionals.

Les Especificacions Funcionals permeten explicitar detalladament aquelles funcions concretes que esperem obtenir amb la implantació d’una solució. Són el llistat d’automatismes a nivell d’usuari final que demanem siguin tinguts en compte en el moment de comparar diferents solucions i proveïdors tecnològics.

Tota comparativa entre diferents solucions s’ha de poder fer en base a aspectes concrets, i aquests queden reflectits en aquest document. Comparar solucions en base a demos de producte fa que el procés de selecció estigui basat en percepcions personals que finalment depenen del nostres estat d’ànim i de la capacitat comunicativa del venedor de torn.

Solucions indústria 4.0
Recerca de les solucions Indústria 4.0 que més s’adaptin la les necessitats de fàbrica, segons les peticions plasmades als documents de Requeriments d’Usuari i Especificacions Funcionals, així com la seva idoneïtat segons la cultura i les tradicions de la pròpia empresa.

Des de Smart Manufacturing i4 avaluarem aspectes funcionals, tècnics, de modularitat i creixement, mantenibilitat, connectivitat, captura de dades, referències a altres empreses i al nostre sector, i molts altres indicadors.

No totes les solucions que hi ha al mercat serveixen per a tot. S’ha de trobar aquelles solucions més adients segons les nostres necessitats.

Recerca de Proveïdors 4.0
Recerca dels proveïdors que tenen la capacitat i experiència adient per implantar les solucions que hagem seleccionat.

Per molt adient que sigui una solució, la implantació pot ser un total fracàs si ens hem equivocat a l’hora de seleccionar el proveïdor que farà la implantació de la mateixa a les nostres instal·lacions.

Tota implantació requereix de manera obligada que l’implantador ofereixi experiència contrastada, un equip de treball solvent i proper, i un servei post venda adient a les necessitats de les nostres instal·lacions productives.

Des de Smart Manufacturing i4 avaluarem aspectes com la seva experiència amb la solució ofertada, l’equip de projecte, el servei post venda, la seva proximitat, l’experiència, l’idioma, o les comunicacions. Res no pot restar a l’atzar.

Suport al procés de selecció
Ja tenim un conjunt de solucions que, segons les especificacions i d’altres aspectes que hem establert com clau, són candidates per tal de ser adquirides. També tenim proveïdors que diuen ser capaços de implantar aquelles solucions. I ara què? Quina és la millor solució? O millor dit, quina s’ajusta millor a allò que necessitem? I els proveïdors, quin hauria de triar?

En realitat no hem de seleccionar la millor solució i el millor implantador, sinó que hem de seleccionar la opció (solució + implantador) que millor s’adapti a allò que volem per als propers anys a la nostra fàbrica.

Mai un Ferrari ha guanyat un campionat de F1 amb un mal pilot. I tampoc un pilot excel·lent ha guanyat el campionat amb un mal cotxe. Cotxe i pilot han de fer un equip guanyador.

Des de Smart Manufacturing i4 avaluarem comparativament tant les diferents solucions com els seu possibles implantadors. Generarem un conjunt de paràmetres que ens permetin prendre una decisió en base a dades objectives, enlloc de fer-ho en base a percepcions i sensacions subjectives.

Gestió de projectes 4.0
Ja hem signat l’acord! Tenim solució i proveïdor!

I ara, qui farà el seguiment de projecte? Qui facilitarà informació a l’implantador? Qui explicarà el nostre procés? Qui farà de nexe d’unió amb l’implantador quan tingui dubtes? Qui fiscalitzarà les seves propostes tècniques? Qui les validarà? Qui farà el seguiment del pla de projecte? Qui avaluarà que les entregues es fan a temps i segons les especificacions funcionals pactades a l’inici del projecte? Qui avaluarà que allò que són possibles millores? I les ampliacions? Tenim recursos per tot això? Li podem dedicar temps nosaltres directament? Tenim els coneixements per fer-ho?

Des de Smart Manufacturing i4 oferim fer el seguiment de tot el cicle del projecte i les incidències que puguin aparèixer. Serem els seus ulls i cervell al llarg de tot el procés d’implantació de la solució.

Contacta amb nosaltres