empresa_header

Qualitat

Control de qualitat i conformitat de lots

Opera Quality Control garanteix la conformitat dels lots mitjançant la gestió i seguiment de les activitats de qualitat.

Permet definir tests de qualitat d’acceptació de matèries primeres, productes semielaborats i finals; l’enviament electrònic i automatitzat de tests de qualitat generades automàticament pel sistema de captura de dades de producció en temps real per poder intervenir a l’instant sobre les no conformitats registrades.

Els tests de qualitat poden ser visuals o instrumentals, i el resultat pot ser enregistrat manualment per l’usuari o capturat automàticament gràcies a la connexió amb dispositius i instruments de mesura.

Opera Quality Control es connecta amb sistemes de gestió de qualitat externs, dels quals adquirirà les dades mestres (plans de control, etc.) i als quals retornarà els valors sobre les activitats i els resultats de les proves realitzades.

Punts clau:

  • Definició de dades mestres de qualitat (plans de qualitat, instruments de mesura, toleràncies, etc.)
  • Possibilitat de definir tests de qualitat de matèries primeres, productes semielaborats i productes finals
  • Gestió de tests numèriques (instrumentals) i/o per atribut (visuals)
  • Generació i gestió d’ordres de qualitat en línia i després de la producció
  • Monitoratge i gestió dels resultats dels tests
  • Seguiment dels resultats de qualitat per ID i/o lot

Beneficis

  • Conformitat dels lots
  • Millora de la qualitat del producte
  • Connectivitat a instruments de mesura
  • Dades analítiques de qualitat

Contacta amb nosaltres