empresa_header

Producció

Incrementeu l’OEE amb Visual Factory i el control de producció en temps real

Opera Production Management és el cor de la plataforma, ja que és dins d’aquesta àrea funcional que s’estableix el model de fàbrica, es gestionen les dades mestre i l’ordre de producció, elements clau al voltant dels quals funcionen la resta d’àrees funcionals

Fàcilment interfaçat amb el sistema ERP o utilitzat com a plataforma de fàbrica única per gestionar totes les dades de producció (enrutament, llista de materials, receptes, programes parcials, etc.), Opera Production Management programa i digitalitza les activitats de producció, captura de productivitat, eficiència i OEE dels recursos en temps real, permetent un control constant de la producció i una anàlisi precisa de les dades històriques.

Events en temps real, alertes, notificacions i quadres de comandament.

La informació adequada a la persona correcta en el moment adient.

La Fàbrica Connectada, la Fàbrica Intel·ligent

Punts Clau

 • Gestió d’ordres de fabricació
 • Seqüenciació i programació de la producció
 • Enviaments electrònics automatitzats
 • Fabricació sense papers
 • Gestió de documentació
 • Adquisició automàtica de dades de producció
 • Monitorització i supervisió en temps real
 • Anàlisi de rendiment i OEE
 • Anàlisi i informes de planta
 • Interfície amb aplicacions
 • corporatives

Beneficis

 • Increment d’eficiència
 • Reducció de costs
 • Producció sense papers
 • Fàbrica visual

Contacta amb nosaltres