empresa_header

Planificació

Programació de la producció a capacitat finita

Opera Production Management Production Scheduling permet programar la producció a capacitat finita, tenint en compte el calendari de recursos i comprovant la disponibilitat de tots els materials necessaris, segons la llista de materials per a les operacions a realitzar planificades.

El pla de producció es mostra en un gràfic de Gantt web totalment personalitzable per l’usuari. Disposa de la funció Drag & Drop per moure les fases així com potents eines gràfiques interactives per visualitzar les dades de programació dins el diagrama de Gantt, amb simulacions de materials entrants per fer les comandes i qualsevol retard respecte a les dates d’entrega sol·licitades pel client.

Finestres gràfiques disponibles, com ara el gràfic de Gantt per recursos, per ordre i histograma del gràfic de càrrega de recursos, per veure el seu ús en comparació amb la capacitat del calendari.

Punts Clau

 • Programació de fases / ordres de fabricació
 • Programació de comandes a capacitat finita
 • Comprovació de la disponibilitat de materials
 • Gestió vincles entre ordres
 • Diagrames de Gantt gràfics i interactius
 • Funcionalitat Drag & Drop
 • Eines gràfiques per visualitzar dades a diagrames de Gantt personalitzats
 • Histograma gràfic de càrrega de recursos
 • Sincronització en temps real amb l’estat de la producció

Beneficis

 • Increment d’eficiència
 • Reducció de costs
 • Producció sense papers
 • Fàbrica visual

Contacta amb nosaltres