Businessman with 3D engine plan over his mobile phone

Opera MES

OPERA MES, el cor de la fàbrica intel·ligent

Opera és un producte MES internacional, complet i avançat per a la realització de projectes MES ambiciosos i innovadors amb òptica a la indústria 4.0 i la transformació digital.

Opera és la plataforma MES per integrar amb el teu ERP

La Fàbrica Connectada, la Fàbrica Intel·ligent

Plataforma-Opera-MES

La plataforma Opera actua com un pont de connexió vertical entre el nivell d’aplicacions empresarials ERP (nivell 4) i el nivell físic de la planta: operadors, dispositius i software d’automatització (nivells 1 i 2).

A nivell horitzontal, connecta totes les àrees funcionals de la fàbrica per a una gestió completa i integrada de la fàbrica: gestió de producció, gestió de materials, gestió de qualitat i gestió de manteniment.

La plataforma Opera utilitza lògiques de comunicació, arquitectures i protocols estàndard per a la integració amb dispositius i altres sistemes, seguint els convenis internacionals de connectivitat industrial.

CONNECTAR

Connecta recursos i adquireix dades mitjançant connexió directa als dispositius i a Opera Workflow Manager, la interfície de l’operador.

SUPERVISAR

Supervisió i control de fàbrica en temps real, mitjançant quadres de comandament, layouts, alertes i notificacions. Eina Visual Factory en temps real.

ANALITZAR

Opera Plant Manager, la interfície de supervisió per fer anàlisis potents amb un fort impacte visual.

PREDIR

AI, Machine Learning i ANN troben a les dades noves relacions i nova informació per predir anomalies, mal funcionaments i probables produccions fora dels estàndards.

Sistema MES Modular Opera

Una única plataforma estructurada en mòduls funcionals independents

Una única plataforma MES, però amb una estructura modular que permet activar les àrees funcionals d’interès i estendre-les en qualsevol moment a la resta d’àrees funcionals de la suite Opera:

  • Producció
  • Planificació
  • Materials
  • Manteniment
  • Control de Qualitat
  • Traçabilitat
  • Control de Procés SPC
  • Connexió a equips i dispositius
  • IA – Anàlisis predictiva
Sistema-modular-Opera-MES

Beneficis Opera MES

Increment-Eficiència-Opera-MES

INCREMENT

EFICIÈNCIA

Eliminació-paper-Opera-MES

ELIMINACIÓ

PAPER

Reducció-Temps-Recollida-Dades-Opera-MES

REDUCCIÓ

T. RECOLLIDA DADES

REDUCCIÓ

LEAD TIME

Reducció-No-Conformitats-Opera-MES

REDUCCIÓ

NO CONFORMITATS

Reducció-Work-in-Progress-Opera-MES

REDUCCIÓ

WIP (Work in Progress)

Contacta amb nosaltres