industry-2630319_1920

D'on venim?
On estem?

industry-2630319_1920

Diagnosi

L’objectiu de la DIAGNOSI és tenir una visió estratègica de l’estat de l’empresa que permeti conèixer la situació actual de la fàbrica, les seves fortaleses i les seves febleses, per tal d’abordar un futur procés de transformació digital Industria 4.0 que permeti obtenir avantatges competitius respecte a altres actors del mercat, ja siguin interns o externs.

La DIAGNOSI d’Smart Manufacturing i4

És una auditoria tecnològica dels sistemes i procediments corporatius per determinar el grau de posicionament o State-of-the-Art dels processos de fabricació de la corporació respecte a propostes innovadores Indústria 4.0.

Respon a la pregunta “A on estem?”

Abans de decidir què fer és bàsic tenir un coneixement total i absolut de l’estat de la fàbrica, dels processos de fabricació, del perfil de les persones, de les màquines, de les comunicacions entre persones, sistemes, màquines, elements i altres actors com clients o proveïdors, i molts altres aspectes.El resultat final de la DIAGNOSI és un document detallat State-of-the-Art de la fàbrica respecte a Indústria 4.0, tenint un coneixement clar de febleses i àrees d’oportunitat.

Tenir l’estat de situació de fàbrica permetrà que en fase d’Estratègia es pugui:

  • Definir objectius estratègics Indústria 4.0
  • Definir els tipus d’inversions 4.0 a realitzar
  • Establir prioritats d’inversions
  • Impulsar accions de canvi

Contacta amb nosaltres