Avís Legal

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

• Titular: Smart Manufacturing i4, S.L.
• Adreça: C / Riera Tarda, 73. 08339 Vilassar de Dalt. Barcelona
• Contacte :info@smartmanufacturingi4.com
• Telèfon: +34 931 093 994
• NIF:  B10899037

Dades de les oficines de l’empresa:

• Adreça: C / Riera Tarda, 73. 08339 Vilassar de Dalt. Barcelona
• Contacte: info@smartmanufacturingi4.com
• Telèfon: +34  931 093 994

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d’ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el Portal”) que la companyia Smart Manufacturing i4, S.L. amb domicili a C / Riera Tarda, 73. 08339 Vilassar de Dalt, Barcelona (a partir d’ara “l’Empresa”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL

EMPRESA es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, EMPRESA es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del web, podent fer ús de tal facultat sense avís previ.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS.

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web d’EMPRESA (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització d’EMPRESA constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per a facilitar el seu accés, pot ser que EMPRESA inclogui vincles a pàgines d’internet pertinents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que EMPRESA no tingui cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat i publicat pels mateixos. A més, el vincle a un lloc aliè a EMPRESA no implica que EMPRESA aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als que fa referència.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

EMPRESA i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips d’EMPRESA són marques protegides per EMPRESA. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

PROTECCIÓ DE DADES

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita a fi d’atendre les seves consultes i prestar-li el servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Smart Manufacturing i4 estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Els visitants i usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Smart Manufacturing i4, mitjançant escrit dirigit al domicili postal dalt indicat o per correu electrònic a info@smartmanufacturingi4.com. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades d’una còpia del document acreditatiu de la identitat del sol·licitant.

LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona