empresa_header

Anàlisi Predictiva - IA

Opera MES intel·ligent, fàbriques intel·ligents

La intel·ligència artificial i la seva evolució, especialment la de les xarxes neuronals artificials, permet dissenyar, desenvolupar i implementar nous mètodes i nous sistemes de gestió i anàlisi de dades, passant d’un enfocament reactiu a un proactiu o predictiu.

La plataforma Opera integra internament l’ús d’IA, Deep Learning i ANN, aplicats a l’àmbit de fabricació, per implementar fàbriques intel·ligents.

Per tant, Opera us permet anar més enllà del simple control en temps real del procés i fer anàlisi predictiu sobre adquisició i historització de dades Big Data, transformant-los en un nou valor capaç de prevenir problemes i guiar la fàbrica cap a la màxima excel·lència operacional.

BIG DATA, AI & ANN

Fa servir Intel·ligència Artificial (IA), Deep Learning i xarxes neuronals artificials per gestionar i processar el Big Data adquirit i històritzat per Opera MES.

MANTENIMENT PREDICTIU

Manteniment predictiu dels actius. Predicció de quan un recurs pot patir un mal funcionament, una aturada o una avaria.

PREDICCIÓ DE LES CONDICIONS

Seguiment predictiu de l’estat d’un actiu, amb previsió de valors futurs i generació d’alarmes per probable operació fora de control.

QUALITAT PREDICTIVA

Qualitat predictiva sobre els valors futurs dels tests de qualitat. Preveure possibles no conformitats i eliminar defectes del producte.

Punts clau:

  • Integració IA (ANN)
  • Predicció de les condicions productives
  • Manteniment predictiu
  • Qualitat predictiva

Beneficis

  • Sistema MES intel·ligent
  • Deep Learning, AI, ANN
  • Ciència de les dades
  • Anàlisi preditiu

Contacta amb nosaltres